Espen Schaanning
© Universitetet i Oslo

Espen Schaanning

Espen Schaanning (f. 1955) har doktorgrad i filosofi fra Frankrike og doktorgrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Han har vært professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) siden 2000. Schaanning har skrevet en lang rekke artikler og bøker om ulike idéhistoriske emner og er særlig kjent for sine arbeider om Michel Foucault og straffetenkningens historie.

Barneridderne

Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen
Espen Schaanning
Utgivelsesår: 2015