Stine Brenna Taugbøl

Stine Brenna Taugbøl

Stine Brenna Taugbøl er norsklektor ved Jessheim videregående skole. Hun er også forsker og nettredaktør for digitale Ibsen-ressurser ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved lærerutdanninga på Høgskolen i Hedmark. Fagområdene hennes er nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, edisjonsfilologi og digital humaniora.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015