Ingri Dommersnes Jølbo

Ingri Dommersnes Jølbo

Ingri Dommersnes Jølbo er PhD-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier/Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hennes avhandling handler om identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving og har fokus på hvordan unge innvandrere fra Somalia med lite skolebakgrunn skriver tekster i norskfaget i grunnskoleopplæringen. Hun er utdannet lektor i norsk og norsk som andrespråk og har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, samt fra norskundervisning for utvekslingsstudenter.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015