Ruth Mulvad

Ruth Mulvad

Ruth Mulvad er forhenværende faglig konsulent på Nasjonalt kunnskapssenter for Literacy i København, lektor i lærerutdanningen i Danmark og Finland, og nåværende konsulent i språkbasert pedagogikk, bl.a. i Køge kommune. Har i mange år bidratt til utvikling av systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) i teori og praksis i pedagogisk sammenheng. Hun er forfatter av en rekke artikler om språk og sjangerbasert pedagogikk, undervisningsmateriell, og en lærebok i SFL for pedagogisk bruk: Sprog i Skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. Akademisk 2012.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015