Birgitte Fondevik
© Fotograf: Synnøve Sorthe

Birgitte Fondevik

Birgitte Fondevik er førstelektor i norsk ved Høgskulen i Volda. Hun har i mange år undervist minoritetsspråklige unge, voksne og utenlandske studenter i norsk. Nå underviser hun i norsk som andrespråk i lærerutdanningen, og har publisert artikler innenfor dette temaet. Hun er særlig opptatt av opplæringssituasjonen for flerspråklige elever i skolen, nynorsk som opplæringsspråk og kartlegging av språkferdigheter.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015