Berit S. Thorbjørnsrud
© Universitetet i Oslo

Berit S. Thorbjørnsrud

Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Hun har særlig arbeidet med studier av Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og Den ortodokse kirke i Norge. I dag forsker hun på oppblomstringen av kristne kirkesamfunn på Den arabiske halvøy.

De kristne i Midtøsten

Kampen for tilhørighet
Berit S. Thorbjørnsrud (red.)
Utgivelsesår: 2015