Reid Hastie

Reid Hastie

Reid Hastie er professor i atferdsvitenskap ved Booth handelshøyskole ved universitetet i Chicago. Han er ekspert på psykologien bak beslutninger, særlig gruppebeslutninger. Han har skrevet en rekke fagbøker alene eller sammen med andre, blant annet Rational Choice in an Uncertain World.

Klokere

Fra gruppetenkning til smarte grupper
Cass R. Sunstein og Reid Hastie
Utgivelsesår: 2015