Cass R. Sunstein

Cass R. Sunstein

Cass R. Sunstein er professor ved juridisk fakultet på Harvard. Han har grunnlagt og er leder for programmet for atferdsøkonomi og offentlig politikk samme sted. Fra 2009 til 2012 var han leder for Office of Information and Regulatory Affairs ved Det hvite hus, og fra 2013 til 2014 satt han i president Obamas vurderingskomité for etterretnings- og kommunikasjonsteknologi. Han har samarbeidet med representanter fra mange land samt private bedrifter om anvendelse av atferdsøkonomi. Blant de mange bøkene hans finner vi Simpler. The Future of Government ogden toneangivende Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, som han utga i 2008 sammen med Richard H. Thaler.

Klokere

Fra gruppetenkning til smarte grupper
Cass R. Sunstein og Reid Hastie
Utgivelsesår: 2015