Anthony B. Atkinson

Anthony B. Atkinson

Anthony B. Atkinson (f. 1944) er fellow ved Nuffield College, University of Oxford og centennial professor ved London School of Economics (LSE).

Ulikhet

Hva kan gjøres
Anthony B. Atkinson
Utgivelsesår: 2015