Erik Andrew

Erik Andrew

Erik Andrew er cand.pharm. og dr.philos. Han har vært professor 2 ved Farmasøytisk institutt i farmakologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo og leder av Giftinformasjonen.

Gift og forgiftninger i Norge

Erik Andrew
Utgivelsesår: 2015