Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen er en av Nordens fremste forskere på barn og medier og hun er en aktiv samfunnsdebattant i Danmark. Johansen arbeider ved Aarhus Universitetet i Danmark og har en ph.d i medievitenskap. Hennes doktorgrad Seere i bleer - små børns møde med medier danner utgangspunkt for arbeidet med boken Barns liv og lek med medier. Johansen har gjennom mange år forsket på barns bruk av medier i hverdagslivet og hun har særlig vært opptatt av barns lekende aktiviteter og at mediene er del av barnas liv og lek.

Barns liv og lek med medier

Stine Liv Johansen
Utgivelsesår: 2015