Elsa Solstad

Elsa Solstad

Elsa Solstad er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en dr.oecon fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Solstad underviser i bedriftsøkonomiske emner, ledelse og forskningsmetode på bachelor- og masterstudier. Hennes forskningsarbeider knytter seg til økonomistyring, ledelse og organisering og reformer. Hun har tidligere arbeidserfaring som økonomi- og personalsjef. Solstad har tidligere vært leder av instituttstyret ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016