Erling Lars Dale

Erling Lars Dale

Erling Lars Dale ( 1946-2011) var ansatt som professor i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Han utga en rekke bøker og artikler fra 1972 og frem til sin død i 2011. Hans siste publikasjoner tok for seg spørsmål knyttet til differensiering og tilpasning i grunnopplæringen og kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap.

Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet

Erling Lars Dale, Nils Gilje og Sølvi Lillejord
Utgivelsesår: 2011

Fellesskolen - skolefaglig læring for alle

Erling Lars Dale
Utgivelsesår: 2008

Fellesskolen - reproduksjon av sosial ulikhet

Erling Lars Dale
Utgivelsesår: 2008

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006

Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

Rom for alle - blikk for den enkelte
Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness
Utgivelsesår: 2003

Etikk for pedagogisk profesjonalitet

Erling Lars Dale (red.)
Utgivelsesår: 1997

Vygotsky i pedagogikken

Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 1996