Anna Ehrenberg

Anna Ehrenberg

Anna Ehrenberg, sykepleier, er professor og forskningsleder for forskningsprofilen helse og velferd ved Högskolan Dalarna, Falun i Sverige.

Nye VIPS-boken

Velvære, integritet, profylakse, sikkerhet
Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand
Utgivelsesår: 2015

VIPS-modellen (pk. à 10 stk.)

En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp av søkeord
Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell-Ekstrand
Utgivelsesår: 2015