Ann Heidi Hansen

Ann Heidi Hansen

Ann Heidi Hansen er merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv AS. Hun disputerte ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Doktorgradsavhandlingen var tilknyttet forskningsprosjektet Opplevelser i Nord og omhandlet de øyeblikkene hvor turistene er totalt oppslukt i opplevelsen. Tittelen på avhandlingen er "Memorable moments. Consumer immersion in nature-based tourist experiences". Hun har lang arbeidserfaring fra en rekke utviklingsprosjekter innen reiselivsnæringen i Nordland og har blant annet vært prosjektansvarlig for klyngeprosjektet Arena Innovative Opplevelser.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015