Kjell Underlid

Kjell Underlid

Kjell Underlid var professor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Underlid er psykolog og dr.philos. med vekt på sosialpsykologi. Han har tidligere gitt ut bøkene "Arbeidslaus (1992), "Gruppepsykologi" (1997), "Fattigdommens psykologi" (2005) og "Å bli hersa med" (2013). Død 31.07.2016

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016