Kari Dyregrov

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov er forskningsleder ved Senter for Krisepsykologi, Bergen, og professor i 20 % stilling ved Høgskolen i Bergen, Institutt for sosialfag og vernepleie. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpbehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, og også kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016