Elisabeth Østensen

Elisabeth Østensen

Elisabeth Østensen er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun forsker på betydningen av standardiserte veiledende planer i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten. Østensen er utdannet sykepleier og har master i sykepleievitenskap. Hun har 10 års klinisk erfaring fra Hudavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og har i to år vært emneansvarlig for videreutdanning i dermatologisk sykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen.

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 2
Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2016