Lars Fuglsang

Lars Fuglsang

Lars Fuglsang er professor ved Roskilde Universitet i Danmark. Han interesserer seg for at undersøge, hvordan institutionelle og organisatoriske rammer konstrueres i virksomheder og samfund, der skal håndtere påvirkninger ved forandring, innovation og teknologi. I hans nuværende forskning fokuserer han på en praksis-baseret forståelse af innovationsprocessen, herunder begrebet bricolage. Lars Fuglsang har deltaget i mange nationale og internationale forskningsprojekter og publiceret en lang række artikler og udgiver bøger om virksomheders og organisationeres reaktioner på udvikling og innovation.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015