Evgueni Vinogradov

Evgueni Vinogradov

Evgueni Vinogradov har mastergrad i økonomi fra University of Economics and Finance i St. Petersburg (Russland) og mastergrad i entreprenørskap fra Høgskolen i Bodø. I 1999 fikk han doktorgrad fra Høgskolen i Bodø med temaet «Immigrant Entrepreneurship in Norway». Siden 1999 er Evgueni Vinogradov ansatt som seniorforsker på Nordlansforskning AS. Han forsker på entreprenørskap, innovasjon, nærings- og regionalpolitikk, samt bedriftsetablering blant innvandrere. Evgueni Vinogradov har en rekke publikasjoner i ledende tidsskrifter innenfor fagfeltet entreprenørskap og innovasjon.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015