Sølvi Lyngnes

Sølvi Lyngnes

Sølvi Lyngnes er førstelektor i reiseliv ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hennes forskningsinteresser er særlig kultur, attraksjoner og opplevelsesproduksjon, dessuten bærekraft i naturbasert turisme. Hun har publisert rapporter, bøker og artikler på disse områdene. Hun har holdt foredrag på internasjonale konferanser, og undervist studenter i ulike fagfelt innen turisme gjennom mange år

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015