Oddny Wiggen

Oddny Wiggen

Oddny Wiggen er forsker ved Nordlandsforskning, og arbeider primært med opplevelsesnæringer. Hun har tidligere arbeidet ved United Nations University i Tokyo og Institutt for Fredsforskning i Oslo. Wiggen er Cand. Polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og MSc i Comparative Politics fra London School of Economics.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015