Margunn Serigstad Dahle

Margunn Serigstad Dahle

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Som redaktør, skribent og foredragsholder har hun bred erfaring innen medieanalyse og mediekritikk.

Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk

Hilde Kristin Dahlstrøm
Utgivelsesår: 2015