Bernt Andreas Hennum

Bernt Andreas Hennum

Bernt Andreas Hennum er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, han har undervist ved flere av lærerutdanningene siden 2011. Han har siden 2012 hatt ansvaret for emnet Etikk og profesjonelt ansvar ved Masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse.

Barnehagelæreren som profesjonsutøver

Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum
Utgivelsesår: 2016