Rebecca Lund
© Rebecca Lund

Rebecca Lund

Rebecca Lund er doktorgradsstipendiat ved Aalto University School of Economics, Helsinki, Finland. Hennes forskning er fokusert på kjønn, klasse og generasjoner i akademia. Følelser og vennskap i feministisk antropologisk kunnskapsproduksjon, affektiv (u)likhet, kapitalismekritikk, kroppslighet og marxistisk språkfilosofi er sentrale temaer.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015