Maria Norstedt

Maria Norstedt

Maria Norstedt er sosiolog og arbeider som forsker ved Sociologiska institutionen, Lunds universitet og høgskolelektor ved Institutionen for hälso- och välfärdsstudier, Malmö högskola. I sin forskning fokuserer hun på spørsmål omkring arbeidsliv, funksjonsnedsettelser, sykdom, medisin, makt og marginalisering. Hun har arbeidet både med institusjonell etnografi og narrativ analyse.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015