May-Linda Magnussen

May-Linda Magnussen

May-Linda Magnussen er sosiolog og forsker ved Agderforskning. Forskningen hennes omhandler menns og kvinners fordeling av lønnet og ulønnet arbeid i familien, minoritetskvinners lønnsarbeid og likestilling og inkludering i agderregionen.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015