Gry A. Alsos

Gry A. Alsos

Gry Agnete Alsos er professor i entreprenørskap og visedekan ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsinteresser er entreprenørskap og innovasjon, herunder bedriftsetableringsprosesser, innovasjon i små og mellomstore bedrifter, offentlig politikk og virkemidler rettet mot innovasjon og entreprenørskap, samt kjønnsperspektiver. For tiden jobber hun blant annet med problemstillinger knyttet til entreprenørskap i reiselivsnæringene. Alsos har omfattende erfaring fra forskningsprosjekt og vitenskapelig publisering. Hun er medlem av editorial board for Entrepreneurship Theory and Practice, og har erfaring som redaktør for flere bøker.

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

Øystein Jensen og Kåre Skallerud (red.)
Utgivelsesår: 2015

Kjønn og næringsliv i Norge

Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabet Ljunggren (red.)
Utgivelsesår: 2015