Karin Brunsson
© copyright LIBER

Karin Brunsson

Karin Brunsson er dosent i bedriftsøkonomi og arbeider ved Uppsala universitet og ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hun har oversatt Henry Fayols Administration industrielle et générale til svensk (2008), og har skrevet en rekke lærebøker og barnebøker om økonomi. Hennes siste tittel er Läran om management, föreställningar i ett organisationssamhälle (2013).

Beslutninger

Karin Brunsson og Nils Brunsson
Utgivelsesår: 2015