Inger Kjellberg

Inger Kjellberg

Inger Kjellberg er universitetslektor ved Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet. Hun forsker og underviser om eldre, helse og kvalitativ metode.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015