Marte Rua

Marte Rua

Marte Rua (f. 1977) er sosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Rua har arbeidet med temaer knyttet til helse, funksjonshemming, velferd og straff, samt møter mellom hjelp og kontroll i fengsel og kriminalpolitikk.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015