Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo

Janne Paulsen Breimo er postdoktor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsfelt er kvalitative studier av organisering av velferdstjenester, for eksempel rehabilitering og arbeidsinkludering.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015