Ulla Suul

Ulla Suul

Ulla Suul er høgskolelektor i kunst og håndverk. Hun har jobbet ved Fosen Folkehøgskole, og har god erfaring i å jobbe både teoretisk og praktisk med tradisjonskunnskap. Hun har hatt ansvaret for kunst og håndverksdelen på studiet Uteområdet som læringsarena.

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014