Haakon Halberg

Haakon Halberg

Haakon Halberg er høgskolelektor i norsk ved HiNT. Han har lang erfaring som lærer i ulike skoleslag. Hans spesialområde innenfor norskfaget er litteraturundervisning og skolebibliotek. Han har i tillegg arbeidet mye med grunnleggende ferdigheter på tvers av fag innenfor grunnskolelærerutdanningen og i etter- og videreutdanningssammenheng.

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014