Jan Sjöberg

Jan Sjöberg

er akademilektor i pedagogikk ved Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa, Finland. Han har arbeidet som lærer og forsker ved lærerutdanningsenheten siden 1998. Hans forskningsinteresser har berørt forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningen. Andre forskningstemaer er didaktikkens posisjon i lærerutdanningene og hvordan de kan forstås ut fra et samfunnsperspektiv.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014