Hilde Marie Pettersen

Hilde Marie Pettersen

er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hennes teoretiske interesser og forskning er knyttet til organisatorisk endring, oversetting, masterideer, forholdet mellom globale organisasjonsideer og lokale praksiser og omdømme, identitetsbygging og institusjonelle logikker i organisasjoner.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014