Stine Ravndal Nygård

Stine Ravndal Nygård

har mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hennes forskning er rettet mot implementering og organisatoriske endringsprosesser. I masteravhandlingen studerte hun leans innreise i klasserommet og dokumenterte hva som hendte da ny praksis møtte etablert praksis.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014