Annelise Brox Larsen

Annelise Brox Larsen

er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor hun underviser i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk. I sin doktorgradsavhandling i anvendt språkvitenskap analyserte hun elevnarrativer. Hun har skrevet om litterære virkemidler, skriveprosessen i fremmedspråk, og har de senere år forsket på innovative arbeidsmetoder i lærerutdanningen.

Forskerstudentene

Lærerstudenter i nye roller
Tove Leming, Tom Tiller og Eva Alerby (red.)
Utgivelsesår: 2016

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014