Gustav E. Karlsen

Gustav E. Karlsen

er professor i pedagogikk og nå emeritus ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hans forskning er konsentrert utdanningshistorie, utdanningspolitikk, didaktikk, komparativ pedagogikk og pedagogisk sosiologi som pedagogiske deldisipliner. Tematisk omfatter forskningen differensiering, evaluering, lærerutdanning, skolen som organisasjon, men særlig styring og ledelse av norsk utdanning i et internasjonalt og globalt perspektiv med særlig vekt på betydningen av EUs utdanningspolitikk.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014