Sven-Erik Hansén

Sven-Erik Hansén

er professor emeritus i pedagogikk ved Åbo Akademi, Vasa, Finland og har vært professor II ved Universitetet i Oslo 2010–2013. Hans forskningsinteresser har særlig omfattet læreplanteoretiske temaer, lærerutdanning og veiledning/mentorskap. Han har hatt ulike oppdrag for universiteter og høgskoler og for institusjoner i Norden med ansvar for å evaluere lærerutdanninger og for å finansiere utdanningsforskning.

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014