Håkon M. Rønnevig

Håkon M. Rønnevig

Håkon M. Rønnevig er lærer i logistikk ved Fagskolen Innlandet, avdeling for teknikk og industriell produksjon.

Innføring i logistikk og transport

For speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere
Einar Spurkeland (red.)
Utgivelsesår: 2014