Per J. Haukeberg

Per J. Haukeberg

Per J. Haukeberg er høgskolelektor ved avdeling for trafikkopplæring, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Innføring i logistikk og transport

For speditører, sjåfører, transportkjøpere og lastebileiere
Einar Spurkeland (red.)
Utgivelsesår: 2014