Tomas Moe Skjølsvold

Tomas Moe Skjølsvold

Tomas Moe Skjølsvold har ph.d. i tverrfaglige kulturstudier fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Han arbeider nå som postdoktor samme sted, hvor han er tilknyttet flere forskningsprosjekter som opererer i skjæringspunktet mellom klimavitenskap, politikk, innovasjon og implementering av ny fornybar energi.

Vitenskap, teknologi og samfunn

En introduksjon til STS
Tomas Moe Skjølsvold
Utgivelsesår: 2015