Søren Brage

Søren Brage

Søren Brage er overlege, dr.med. ved Kunnskapsstaben, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han er også rådgivende overlege ved NAV Buskerud. Hans forskningsfelt er trygdeytelser, legers sykmeldingspraksis, og rådgivende legers arbeidsmetoder nasjonalt og internasjonalt.

Folketrygdens framtid

Hvor går NAV?
Gunnar Tellnes og Bjørgulf Claussen (red.)
Utgivelsesår: 2014