Øyvind Wiborg

Øyvind Wiborg

Øyvind N. Wiborg er postdoktor på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er også forsker II på Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Wiborg jobber kvantitativt og forsker på sosial ulikhet mellom generasjoner og innad i livsløp. Fokuset i denne forskningen er rettet mot ulikheter i utfall og muligheter i utdanning og arbeidsmarkedet. Wiborg foreleser også i kvantitativ metode ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014