Truls Nesbakken

Truls Nesbakken

Truls Nesbakken er professor i mattrygghet og har arbeidet med zoonotiske bakterier, spesielt Yersinia enterocolitica siden 1982: påvisning, epidemiologi og kontroll i kjøttkjeden. Han er engasjert i internasjonalt arbeid bl.a.
Medlem av European Food Safety Authority’s Panel on Biological Hazards (EFSA BIOHAZ Panel) (2012 – 2015)
Medlem av diverse arbeidsgrupper i EFSA for å endre kjøttkontrollen i en dynamisk retning
Expert on food hygiene, The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)
Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppen for hygiene og smittestoffer 2004 -
Han undervisning og veileder i mattrygghet spesielt kjøttkjeden og kjøttkontroll.

Bakgrunn:

Cand. med. vet., NVH, 1973
Dr. scient., NVH, 1984
Dr. med. vet. (den frie grad), NVH, 1992
Dr. philos., NVH, 2009
Dipl. European College of Veterinary Public Health Tidligere professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København og forskningssjef i Animalia

Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann
Per Einar Granum (red.)
Utgivelsesår: 2015