Yngvild Wasteson

Yngvild Wasteson

Yngvild Wasteson er professor i næringsmiddelmikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er cand.med.vet (1985) og dr. scient (1991) fra Norges veterinærhøgskole (NVH). I perioden 2005-2013 var hun prorektor og rektor ved NVH. Hennes faglige engasjement har i stor grad vært rettet mot overføring av sykdomsframkallende bakterier fra dyr til menneske gjennom mat og vann, med spesielt fokus på patogene E. coli og antibiotikaresistente bakterier. Hun er opptatt av at arbeid for dyre- og folkehelse må sees og adresseres i et «One Health»-perspektiv.

Utdanning:
Veterinær (cand.med.vet), NVH 1985
Doktorgrad (dr. scient), NVH 1991
Tittel:
Professor
Nåværende arbeidssted: Institutt for matttrygghet og infeksjonsbiologi, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann
Per Einar Granum (red.)
Utgivelsesår: 2015