Trine L'Abee-Lund

Trine L'Abee-Lund

Trine M. L’Abée-Lund er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1996. Hun tok doktorgrad samme sted i 2002 på en avhandling om antibiotikaresistens hos Aeromonas salmonicida, og har siden hatt virulens- og resistensmekanismer hos bakterier som sitt forskningsfelt. Fra 1997 har hun undervist veterinærstudenter i infeksjonslære og mattrygghet, og dyrepleierstudenter i klinisk bakteriologi. I tillegg til undervisning og forskning har hun jobbet med bakteriologisk diagnostikk hos dyr.

Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann
Per Einar Granum (red.)
Utgivelsesår: 2015