Georg Kapperud

Georg Kapperud

Georg Kapperud er seniorforsker ved Divisjon for smittevern ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor II i mattrygghet ved Veterinærhøgskole, Norges miljø- og biovitenskapelige univeristet. Han er cand. real. (1976) og dr. philos. (1981) fra Universitetet i Oslo, der han tok hovedfag i zoologi. Innen forsking har han arbeidet med næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer og zoonoser, og med bakterier som forårsaker slike sykdommer. Spesialområdet er oppklaring av sykdomsutbrudd og DNA-profil-analyser av bakterier. Han har publisert over 120 originalvitenskapelige artikler og i tillegg en rekke oversiktsartikler, bokkapitler og rapporter, inkludert en håndbok i oppklaring av sykdomsutbrudd.

Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann
Per Einar Granum (red.)
Utgivelsesår: 2015