Tine Sophie Prøitz

Tine Sophie Prøitz

Tine S. Prøitz har lang og bred erfaring fra utrednings- og forskningsarbeid på sentrale områder i både grunnopplæringen og høyere utdanning. Hun har nylig avlagt en doktorgrad om læringsutbytte ved Universitetet i Oslo. Sentralt i hennes arbeid står reformer i grunnopplæring og høyere utdanning, spørsmål om kvalitet, individvurdering og systemevaluering. Hun har inngående kjennskap til Kunnskapsløftet og Kvalitetsreformen. Prøitz har i senere år arbeidet med prosjekter knyttet til organisering, utvikling og undervisning i lavere profesjonsutdanninger deriblant norsk lærerutdanning.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014